ZAHRADY VLK

Krásná zahrada je taková, ve které je Vám dobře. Pomůžeme Vám najít řešení, které odpovídá Vašim představám a potřebám. Vaše požadavky přetvoříme v esteticky vyvážený, funkční celek, který stylově odpovídá Vašemu vkusu a domu. Každá zakázka i její majitel je pro nás originál, proto se nemusíte bát, že by se podobný projekt objevil třeba na sousedově zahradě. Věříme, že každý prostor a každý člověk zasluhují originální přístup a řešení.

Při plánování a realizaci ctíme několik zásad, které, jak věříme, přispívají ke vzniku kvalitnějšího a zdravějšího životního prostoru. Patří mezi ně především ekologicky šetrné zacházení s půdou, racionální využití vodních zdrojů a volba vhodných rostlin s ohledem na náročnost údržby a místní podmínky. Více o našem pojetí realizace zahrad se dozvíte v záložce Přírodě blízké zahrady.

Samostatnou kapitolu tvoří přírodní zahrady. Při tvorbě a navrhování přírodních zahrad se mimo jiné snažíme dosáhnout maximální bohatosti a přirozenosti zahradního společenstva. V přírodní zahradě ctíme co nejvíce principů vyskytujících se ve volné přírodě a uvádíme je v soulad s Vašimi potřebami.