PROJEKTOVÁNÍ

Projekt odráží vaše představy a očekávání a zároveň slouží jako závazný podklad k realizaci zahrady. Řeší estetické a kompoziční pojetí prostoru, určuje rozmístění a počty jednotlivých rostlin, eventuelně i zahradně technické prvky. Promyšlený projekt Vám poskytne dlouhodobou radost a užitek z Vaší zahrady a může výrazně zredukovat nároky na údržbu.

V procesu zpracování návrhu spolu projdeme následujícími kroky:

  1. Úvodní setkání – slouží k seznámení se s prostorem budoucí zahrady a Vašimi přestavami o tom, jak se chcete na Vaší budoucí zahradě cítit a jaká od ní máte očekávání. Ujasnit si představy o tom, co by zahrada měla splňovat je někdy nelehký proces. Svými zkušenostmi se Vám pokusíme nabídnout takový pohled na věc, ve kterém bude možno zohlednit čato zdánlivě protichůdné požadavky. Budeme Vám průvodci v nalézání a ujasňování si Vašich představ a potřeb a pomůžeme Vám sladit různorodá očekávání ostatních členů domácnosti.
  2. Zpracování studií – na základě úvodního setkání Vám zpracujeme několik studií, jak by v hrubých rysech mohla zahrada vypadat. Ve studích se projeví rozvržení nejdůležitějších zahradních prvků – stromů, keřových skupin, květinových záhonů, vodních prvků, stavebních konstrukcí (např. pergoly, schody) a cest.
  3. Výběr vhodného řešení – z předložených studií si vyberete tu, která je Vám nejbližší, eventuelně jednu z nich obohatíme o prvky, které se Vám líbí na ostatních studiích.
  4. Osazovací plán – na základě definitivního výběru studie Vám zpracujeme osazovací plán. Ten představuje detailní podklad pro realizátora zahrady. Přesně určuje druh, kultivar počet a umístění rostlin na zahradě. Součástí osazovacího plánu je i zpracování detailu trvalkových záhonů, které se pro větší přehlednost řeší pomocí plánků ve větším měřítku.
  5. Technická zpráva – textový dokument, který Vám pomůže správně pečovat o Vaši zahradu. Zde naleznete pokyny ke správné údržbě právě té Vaší zahrady.