PŘÍRODĚ BLÍZKÉ ZAHRADY

Toto pojetí umožňuje respektovat potřeby a přání týkající se stylu a celkového ducha zahrady ze strany zákazníka a zároveň pracuje s postupy, které jsou šetrné k přírodě i k budoucímu prostředí Vaší zahrady.

V praxi to znamená, že při plánování a realizaci:

  • eliminujeme použití chemických prostředků pro zachování přirozeně zdravého prostředí
  • používáme pouze organická, přírodě blízká hnojiva či prostředky pro zdravý růst
  • hledáme vhodná řešení pro hospodaření s vodou
  • pečlivě vybíráme rostliny z hlediska estetiky, kompozice, nároků a údržby
  • upřednostňujeme extenzivní travní porosty (např. květnaté louky) před intenzivními trávníky golfového typu, které jsou náročné na údržbu
  • druhovou skladbou rostlin podporujeme život na Vaší zahradě (rostliny přitahující ptáky, motýly, půdní organismy apod.)

Přírodě blízké zahrady dávají architektovi i zákazníkovi volnou ruku při tvorbě kompozice nově vznikající zahrady a zároveň umožňují vytvořit zdravé, ekologicky nezatížené prostředí, ve kterém se budete cítit dobře.