PŘÍRODNÍ ZAHRADY

V přirodních zahradách maximální měrou podporujeme a využíváme přirozené přírodní principy. Tím se snažíme vytvářet ekologicky příznivé, a na organismy bohaté prostředí, které svému majiteli přináší těsný kontakt s přírodou a její rozmanitostí. I přesto, že v přírodních zahradách dbáme na estetické hledisko a útulnost či zabydlenost zahrady, jde nám i to, aby její majitel mohl zažívat větší symbiózu s přírodou. Zde je několik zásad, které ctíme:

  • šetrné zacházení s půdou a půdními organismy (vyloučení jedovatých herbicidů a pesticidů, používání výhradně přírodních hnojiv a kompostu, ochrana půdy vhodným mulčem)
  • ekologické hospodaření s vodními zdroji
  • upřednostnění extenzivních společenstev nad intenzivními (převaha na údržbu a bohatost půdy nenáročných lučních porostů nad okrasnými trávníky, vyžadujícími pravidelnou údržbu a dodávání živin)
  • upřednostnění volně rostoucích živých stěn nad stříhanými živými ploty
    volba druhově domácích, ekologicky i esteticky přínosných rostlin